Groep 3b - Kern 11

Woordschat kern 11

 

aanraken

afscheid nemen

het album

 

het beeld

beslissen

binnenkort

het bot

bovenin

breekbaar

 

dadelijk

de dino

 

eng

enthousiast

er onderdoor

er overheen

ergens opkomen

 

gapen

glijden

 

heen en weer

het eens zijn met

hoog- hoger- hoogst

het oudst

 

het idee

iets buigen

iets dubbel hebben

ik houd het niet meer uit

interessant

 

kneden

de kunstenaar

het kunstwerk

 

lenig

de lijst

 

met open mond kijken

modern

het museum

 

de natuur

 

onderin

ondersteboven

onzeker

op en neer

opgewekt

opgewonden

opstapelen

ouderwets

overeind

 

de paraplu

de parasol

plechtig

 

rechtop

het restaurant

ruilen

 

het schilderij

schitterend

schommelen

het skelet

slingeren

speciaal

het speeltoestel

de speurtocht

sportief

de stand

stemmen

 

de tentoonstelling

de toespraak

tuimelen

turnen

 

het uiteinde

uitgestorven

het uitstapje

 

verwonderd

verzamelen

 

woedend

wuiven

 

zuinig

zuur kijken