Positive Behavior Support

Op de Prof. Mr. A. Anemaschool werken we aan het gedrag van onze leerlingen doordat we gebruik maken van de PBS aanpak.
PBS (Positive Behavior Support) is een aanpak uit Amerika, die er vanuit gaat dat al het gedrag aan te leren is.
Op de Anemaschool gaan wij hier ook van uit en daarom leren wij onze leerlingen graag positief en goed gedrag aan. Dat doen wij door positieve (gedrags)regels op te stellen. Deze gelden voor heel de school. Deze regels zijn ook voor iedereen zichtbaar, omdat ze opgehangen zijn in de school. Hierdoor worden leerlingen, leerkrachten maar ook ouders dagelijks herinnerd aan die regels.

Nog een belangrijk punt is dat deze aanpak zich richt op de positiviteit. Als een kind rent op de gang, zijn we al snel geneigd om te zeggen: "Niet rennen op de gang!". In het kader van PBS, zeggen wij dat niet, want dit is negatief en het kind weet niet wat hij dan wel moet doen. Wij, op de Anemaschool zeggen daarom: "Rustig lopen op de gang".
Door een kind op deze manier aan te spreken weet hij direct wat er van hem verwacht wordt.

Naast de schoolregels heeft ook iedere klas zijn klassenregels. De regels worden aangeleerd doordat er een gedragsles gegeven wordt door de leerkracht. Ook hanteren klassen verschillende beloningsystemen. De ene klas spaart kaartjes, een andere klas weer steentjes of armbandjes, waar dan vervolgens een beloning aan gekoppeld wordt.

Op bovenstaande manier zorgen we er met elkaar voor dat iedereen weet welke regels er gelden en er een positieve sfeer hangt.

De school heeft ook een PBS-team, dat bestaat uit vier leerkrachten en de adjunct-directrice.  Mocht u nog vragen hebben of meer informatie hierover willen hebben dan kunt u terecht bij Mandy Jautze. Tevens organiseert de school ook ouderavonden waarbij dit onderwerp centraal staat. Houdt de kalender en de nieuwsbrief dus goed in de gaten!