Schoolmaatschappelijk werk

Graag wil ik mij aan u voorstellen en kort vertellen wat ik voor u kan betekenen.

Mijn naam is Annemieke van Mulligen en ik ben aan de Anemaschool verbonden als schoolmaatschappelijk werker.

Elke dinsdagochtend en donderdagmiddag ben ik op de school.

U kunt dan langskomen voor een gesprek of het maken van een afspraak.  Dit kan ook via de leerkracht of de interne begeleider.  Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Bij vragen zoals bijvoorbeeld:

  • Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?
  • Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag van uw kind?
  • Is er misschien extra ondersteuning nodig voor uw kind?
  • Zijn er omstandigheden in het gezin die extra aandacht nodig hebben?
  • Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u terecht kunt?

Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis.  Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op.

 

Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944

e-mail:  a.vanmulligen@smw-basisschool.nl