Schoolmaatschappelijk werk

Graag wil ik mij aan u voorstellen en kort vertellen wat ik voor u kan betekenen.

Mijn naam is Djoelan Everts. Ik werk voor de prof.mr. A. Anemaschool als schoolmaatschappelijk werker. Ik ben iedere week op dinsdagochtend aanwezig.

In de maatschappij verandert veel en veranderingen volgen elkaar snel op. Zo snel dat je het niet altijd meer kan volgen. Daarnaast hebben mensen verschillende ideeën over hoe je met elkaar en met bepaalde situaties moet omgaan. Kortom, het is voor ouders niet altijd even gemakkelijk in deze ingewikkelde samenleving hun weg te vinden en om kinderen op te voeden.


Dat kan zijn in geval van moeilijkheden die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van uw kind(eren).

 

 • gedragsproblemen in de klas of thuis
 • het leren oplossen van ruzie
 • leren luisteren naar elkaar
 • leren vriendjes en vriendinnetjes maken
 • pesten of gepest worden
 • relatieproblemen thuis
 • echtscheiding
 • financiële problemen
 • overlijden van familie of bekende

  Het kan zijn dat uw kind problemen heeft waarbij andere hulp noodzakelijk is. In zo’n geval verwijst de schoolmaatschappelijk werker u door naar een andere persoon of instelling.
  Ik ben regelmatig op school aanwezig. U kunt mij
 • aanspreken,
 • bellen ( 06-34190553 ),
 • mailen ( d.everts@xtra.nl ),
 • of aan de juf, meester of intern begeleider doorgeven dat u contact met mij wil hebben.


  Uw school, de Anemaschool, heeft bewust de keuze gemaakt om schoolmaatschappelijk werk van buiten in te huren. Dit maakt dat wij vaak breder en anders aankijken tegen de situatie waarmee u zit.

  We zijn er voor u, in en buiten de school!


  Wat kan ik voor u betekenen?

 • Advies geven aan leerlingen en ouders.
 • Kortdurende en praktische hulpverlening aan ouders/verzorgers.
 • Motiveren en ondersteunen van ouders en /of leerlingen bij verwijzing naar gespecialiseerde instanties.
 • Snelle doorverwijzing naar het Algemeen maatschappelijk werk en het Opvoedsteunpunt.
 • Het deelnemen aan de leerling-besprekingen in het zorgteam van de school.
 • Het bieden van kortdurende hulpverlening in ouder/ kind relaties bij echtscheiding.
 • Adviseren van ouders in het omgaan met gedragsproblemen van hun kind in de thuissituatie.
 • Een bemiddelende rol tussen leerkrachten en ouders.


  Privacy en klachtenreglement

  Als School Maatschappelijk Werkers zijn wij verplicht tot geheimhouding, dit betekent dat verkregen informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Zonder uw toestemming spreken wij hierover niet met anderen. Wanneer het voor een goede hulpverlening wenselijk zou zijn om uw informatie uit te wisselen met een derde, dan is daar altijd vooraf uw schriftelijke toestemming voor nodig. Wij zijn wel verplicht om aan de school te melden wie wij in begeleiding hebben.
  Mocht u een klacht hebben over de schoolmaatschappelijk werker dan adviseren wij dit eerst met de schoolmaatschappelijk werker te bespreken. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het schoolmaatschappelijk werk Soemaya den Brinker en daar indien nodig een officiële klacht indienen. Ook kunt u daar het klachtenreglement opvragen.