Overblijfreglement

Op onze school kunnen ouders ervoor kiezen de kinderen op school de middagpauze te
laten doorbrengen.
De Anemaschool voorziet in een veilige, prettige overblijfomgeving.