Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het team met praktische zaken tijdens festiviteiten. Zo helpen ze op sportdag, met het Sinterklaasfeest en de afscheidsmusical. De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar met het aanspreekpunt voor de ouderraad vanuit het team en een lid van de directie.
Leden van de ouderraad zijn  
 

 

Habiba Khirat
Lale Koc
Divinia Brinkhof
Sara Afantrouss
Nalda Pines
Debbie Rappa
Darinka Lambert
Nuray Komec
Nihal Ózdemir

 

 
 
Namens de school zitten in de ouderraad;
Chantal 't Hart (oudercoördinator en groepsleerkracht) 
Janneke van der Elst (adjunct directeur en intern begeleidster)