Groep 8a - week 15

week  15

te wijten aan

toeschrijven aan,  aan jezelf te wijten (= eigen schuld)  

vb:   `dat ongeluk heb je aan jezelf te wijten.`

de maatschappij

de samenleving

invoeren

introduceren

systematisch

volgens een vast systeem

het systeem

geheel van afspraken en regels

vervaardigen

maken

weergeven

afbeelden/laten horen

ten opzichte van (t.o.v.)

ten opzichte van vorig jaar

= in vergelijking met vorig jaar/tegenover

beschikken over

gebruik kunnen maken (van iemand of iets)  vb: “ ik beschik vandaag over weinig personeel’

nota bene (nb)

nota bene betekent let op en komt uit het latijn waar het letterlijk noteer goed betekent, oftewel neem hier goede notitie van.

verschaffen

bezorgen, geven, gunnen, leveren, verstrekken.

de titel (voorbeeld dr.)

academische of adellijke aanduiding van een persoon.

gemeen (gemeenschappelijk)

van meer mensen, gezamenlijk
vb:we hebben gemeen dat we altijd vroeg opstaan

negatief

ontkenning, als slecht beschouwend, ongunstig  (tegenovergestelde van positief)

aanbevelen

zeggen dat iets of iemand goed is, aanraden vb;    `iemand een boek aanbevelen`    `iemand bij een werkgever aanbevelen`

uitdrukken

in woorden zeggen wat je denkt

overbodig

overtollig, waar teveel van is

horizontaal

van links naar rechts

verticaal

van boven naar beneden

diagonaal

schuinlopend