Groep 8b - week 29

week 29

de obelisk

een hoge, vierkante, spits toelopende zuil

de sfinx

groot stenen beeld met het lichaam van een leeuw en een hoofd van een mens

rechtvaardig

eerlijk

uit de weg ruimen

doodmaken

radeloos zijn

van ellende niet weten wat je moet doen

wreken

iets gemeens terugdoen

de heerser

iemand die de macht heeft

afwijken

anders zijn, niet hetzelfde zijn

verafschuwen

een geweldige hekel hebben aan

met de grond gelijkmaken

helemaal afbreken

de voorganger

degene die voor je was, die iets eerder deed

de expeditie

de onderzoekstocht meestal naar een onbekend gebied

internationaal

als verschillende landen ermee te maken hebben

reisvaardig

klaar om te vertrekken voor een reis

de competitie

een serie wedstrijden waarin om een kampioenschap wordt gestreden

nationaal

als iets met een volk of land te maken heeft

de irrigatie

het kunstmatig nat maken van de grond die te droog is

de formaliteit

iets wat gedaan moet worden, omdat het zo moet of hoort

educatief

als iets te maken heeft met educatie, dan kan je er iets van leren

bourgondisch

uitbundig, overvloedig