Groep 8b - week 27

hooghartig

als je jezelf geweldig vindt en op anderen neerkijkt/arrogant

heldhaftig

dapper en moedig

de onenigheid

de ruzie

gesloten

als je bijna niet laat merken wat je voelt of vindt/introvert

impulsief

als je, zonder na te denken, meteen doet of zegt wat in je op komt

laconiek

kalm en rustig, terwijl je dat niet zou verwachten (in een bepaalde situatie)

openhartig

als je makkelijk dingen over jezelf vertelt

stellig

zeker, beslist

met argusogen bekijken

wantrouwend en onderzoekend bekijken

aansprekend

boeiend

specifiek

in het bijzonder

de doorsnede

de middellijn

nauwgezet

nauwkeurig, precies

evenaren

even goed zijn, gelijk zijn

de diameter

de doorsnede of middellijn

negatief

minder dan nul/afkeurend gedrag

positief

meer dan nul

wijs

verstandig, veel wetend

nauwlettend

met grote aandacht

je onderscheiden

opvallen, anders of beter zijn