reken1
 

Leerlingenraad

Wat is het doel van de leerlingenraad?

Wij betrekken leerlingen in ons onderwijs en de leerlingenraad levert hieraan een bijdrage. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten, zijn de vertegenwoordigers namens hun klas. Ook zullen zij adviezen uitbrengen en hun mening geven over bepaalde zaken.

Hoe werkt de leerlingenraad?

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de leerjaren 5 t/m 8.
Aan het begin van het schooljaar kunnen kinderen zich aanmelden om lid te worden van de leerlingenraad. De groepsleerkracht kiest van iedere klas een vertegenwoordiger. Een leerling zit maximaal één schooljaar in de leerlingenraad. De leerlingenraad komt acht keer per jaar samen en vergadert tussen de middag in het lokaal van de naschoolse opvang.

 

5a Irem

5b Muhammed

6a Isra

6b Halit

7a Amir

7b Elif 

8a Youssef

8b Esra

 

 

 

 

Wat doet de leerlingenraad?

Onze leerlingen zijn mede-verantwoordelijk voor de sfeer en afspraken op onze school. We willen ze daarom ook betrekken bij sommige beslissingen. We hebben hierbij de volgende doelstellingen voor ogen:
* We willen de betrokkenheid van onze leerlingen op en bij school bevorderen,
* We willen actief burgerschap bevorderen,
* We willen onze leerlingen mee laten denken en praten over ons onderwijs.
* De leerlingen maken spelenderwijs kennis met de democratische beginselen,
* We willen leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het kleine of grote algemeen belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je (ook) namens anderen spreekt en handelt.

We willen onze leerlingen betrekken bij de kwaliteit van onze school. Zo laten we geen informatie liggen. De leerlingen zijn immers de feitelijke gebruikers van onze school. Zij kunnen daarom zinnige ideeën hebben waar wij zelf niet direct aan denken. Via de leerlingenraad kunnen die ideeën gehoord worden. De leerlingenraad doet voorstellen en mag regelmatig meebeslissen over praktische zaken.

 

De ideeënbus.

In de grote hal hangt een ideeënbus. Deze bus willen we gebruiken voor en door onze leerlingen. Elke leerling kan daar ideeën en/of opmerkingen in kwijt.