reken1
 

Schooltijden en vakanties

Schooltijden
 
8.20 uur deuren open
8.30 uur lessen beginnen
12.00 uur pauze
 
12.50 uur deuren open
13.00 uur lessen beginnen
15.00 uur kinderen vrij

Woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij

 

Vakantierooster 2023/2024

Onderstaand treft u het definitieve vakantierooster van het huidige schooljaar.

De eerste schooldag is 21 augustus 2023.
Voor de vakanties van 2024-2025 verwijzen wij u door naar de site van het Ministerie (regio midden).