reken1
 

Schooltijden en vakanties

Schooltijden
 
8.20 uur deuren open
8.30 uur lessen beginnen
12.00 uur pauze
 
12.50 uur deuren open
13.00 uur lessen beginnen
15.00 uur kinderen vrij

Woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij

 

Vakantierooster 2022/2023

Onderstaand treft u het definitieve vakantierooster van het huidige schooljaar.

De eerste schooldag is 22 augustus 2022.