Schooltijden en vakanties

Schooltijden
8.25 uur deuren open
8.30 uur lessen beginnen
12.00 uur pauze
 
12.55 uur deuren open
13.00 uur lessen beginnen
15.00 uur kinderen vrij

Woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur vrij

 

Vakantierooster 2019/2020

Onderstaand treft u het definitieve vakantierooster van het huidige schooljaar.

 

 

start

eind

Studiedag

16-09-2019

 

Prinsjesdag

17-09-2019

 

Herfstvakantie

21-10-2019

25-10-2019

Administratiedag

04-11-2019

 

Kerstvakantie

20-12-2019

05-01-2020

Studiedag

31-01-2020

 

Administratiedag

21-02-2020

 

Voorjaarsvakantie

24-02-2020

28-02-2020

Goede Vrijdag / Pasen

10-04-2020

13-04-2020

Meivakantie / Koningsdag

27-04-2020

08-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020

22-05-2020

Pinksteren

01-06-2020

 

Zomervakantie

17-07-2020

28-08-2020