reken1
 

Visie

 

Op de Anemaschool werken de leerkrachten dagelijks met plezier. Zij bieden effectieve instructie vanuit een heldere structuur. Zij maken de lessen betekenisvol, activerend en op maat. De leerkrachten streven naar gelijke kansen voor alle leerlingen, dit gaat samen met hoge verwachtingen. Zij dagen leerlingen uit een stapje extra te zetten en zelf de verantwoordelijkheid te nemen over het leerproces. Zij leren de leerlingen samen te werken, te spelen en zelf problemen op te lossen.